• label1

 • label2

Hos oss möts barnet med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet.

Välkommen till Förskolan Äppelvikstorget. Vår pedagogik präglas av att alla barn ska känna trygghet och visa medkänsla för varandra. All vår verksamhet utgår ifrån varje barns förmåga och intresse. Vi vill locka fram dess resurser, nyfikenhet och kreativitet.

Vår förskola ligger i ett vackert villaområde i Äppelviken i Bromma och har funnits i kommunal regi i 25 år. Sedan Oktober 2001 driver vi vår förskola som ett personalkooperativ.

Förskolan Äppelvikstorget har tre avdelningar, en småbarnsavdelning och två avdelningar för de lite större barnen.

Vår verksamhet följer "Nya läroplanen Lpfö 98 " och genomsyras av den svenska traditionella förskolepedagogiken med mycket utomhusvistelse.

Detta innebär i vårt arbete:

 • Vi ska uppmuntra och bekräfta varje barn, se varje barn utifrån den individ den är.
 • Vi deltar i barnens lek och främjar "att vi leker som snälla kompisar".
 • Vi tar tillvara på barnens intressen och främjar att barnet får göra egna val.
 • Vi för dialog med barnen där alla är delaktiga, betydelsefulla och blir respekterade för sina åsikter.
 • Vi skapar en miljö där barnen känner sig trygga och vågar stå för sina val och handlingar.
 • Vi ska ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • Vi verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor, andra kulturer djur och natur.
 • Vi visar glädje, engagemang och är professionella och ser alltid till barnets bästa.
 • Vi informerar föräldrar om metodiken och aktuellt värdegrundsarbete.
 • Vi arbetar aktivt med kompis-sol temat över hela förskolan och läsåret.
 • Vi är förebilder för barnen och varandra. 
Kompis-solen

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum fredagen Läs mer

Våren 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Alla Hjärtansdag disco 14/2 9-10.30  (utomhus Läs mer