TRADITIONSFIRANDE

Vi firar vissa traditioner och festligheter tillsammans för att alla på vår förskola ska lära känna varandra, gemenskap ska spridas och vi ska ha roligt tillsammans.

Traditioner som föräldrar, barn och pedagoger firar tillsammans:
- Lucia

Traditioner som vi firar tillsammans på förskolan:
- Halloween
- Alla hjärtans dag
- Teaterföreställning på förskolan
- Påskdisco utomhus
- Midsommarfirande utomhus

Lejonkulan

Lejonkulan

På Lejonkulan lägger vi betydelsefull grund för det livslånga lärandet. Det innebär att lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Särskilt fokus på Lejonkulan är språkutveckling, läsning, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa utvecklingsområden utmanas på förskolan och i närmiljön samt genom månadens experiment. 

Barnens medinflytande nyfikenhet och lust att lära och utforska är en självklarhet i vår verksamhet. Lärandet sker i relationen mellan barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön. Alla våra projekt sker i temainriktat arbetssätt.

Rövarkulans samlingsträd

Rövarkulan

På Rövarkulan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Arbetet börjar med att skapa trygghet för barnet. Tryggheten skapas i relationen mellan barnet, pedagogerna, lekmiljön, dagsrutiner och att var sak har sin plats.

När alla barn är trygga får lärandet en ännu större plats, med utgångspunkt i barnens behov, mognadsnivå, intressen och lust att lära. Sagor, sång, Pippi- discon, berättar stunder, samlingar och utforskande lek med fokus på matte, språkstimulans, naturkunskap och teknik är delar av vår verksamhet. Alla våra projekt sker i temainriktat arbetssätt.

Trollkulan

På Trollkulan lägger vi betydelsefull grund för det livslånga lärandet. Det innebär att lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Särskilt fokus på Trollkulan är språkutveckling, läsning, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa utvecklingsområden utmanas på förskolan och i närmiljön samt genom månadens experiment. 

Barnens medinflytande nyfikenhet och lust att lära och utforska är en självklarhet i vår verksamhet. Lärandet sker i relationen mellan barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön. Alla våra projekt sker i temainriktat arbetssätt.

Hos oss möts barnet med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet.

Välkommen till Förskolan Äppelvikstorget. Vår pedagogik präglas av att alla barn ska känna trygghet och visa medkänsla för varandra. All vår verksamhet utgår ifrån varje barns förmåga och intresse. Vi vill locka fram dess resurser, nyfikenhet och kreativitet.

Vår förskola ligger i ett vackert villaområde i Äppelviken i Bromma och har funnits i kommunal regi i 25 år. Sedan Oktober 2001 driver vi vår förskola som ett personalkooperativ.

Förskolan Äppelvikstorget har tre avdelningar, en småbarnsavdelning och två avdelningar för de lite större barnen.

Vår verksamhet följer "Nya läroplanen Lpfö 98 " och genomsyras av den svenska traditionella förskolepedagogiken med mycket utomhusvistelse.

Detta innebär i vårt arbete:

 • Vi ska uppmuntra och bekräfta varje barn, se varje barn utifrån den individ den är.
 • Vi deltar i barnens lek och främjar "att vi leker som snälla kompisar".
 • Vi tar tillvara på barnens intressen och främjar att barnet får göra egna val.
 • Vi för dialog med barnen där alla är delaktiga, betydelsefulla och blir respekterade för sina åsikter.
 • Vi skapar en miljö där barnen känner sig trygga och vågar stå för sina val och handlingar.
 • Vi ska ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • Vi verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor, andra kulturer djur och natur.
 • Vi visar glädje, engagemang och är professionella och ser alltid till barnets bästa.
 • Vi informerar föräldrar om metodiken och aktuellt värdegrundsarbete.
 • Vi arbetar aktivt med kompis-sol temat över hela förskolan och läsåret.
 • Vi är förebilder för barnen och varandra. 
Kompis-solen

Sida 2 av 2

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum Läs mer

Hösten 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Halloween-disco - Mer information kommer senare Läs mer