Vår pedagogik

Vår pedagogik präglas av att alla barn ska känna trygghet och visa medkänsla för varandra. All vår verksamhet utgår ifrån varje barns förmåga och intresse. Vi vill locka fram dess resurser, nyfikenhet och kreativitet.

I vår verksamhet arbetar vi utifrån tre grundtankar:

"DE TRE PEDAGOGERNA"
- pedagogerna, barnskötarna och förskollärarna.
- miljön, en stimulerande inne- och utomhusmiljö.
- barnen, som pedagoger för varandra.

Barnen: Det individuella barnet sätter vi i centrum och lyfter fram dess goda förmågor. Alla ska känna sig lika viktiga (betydelsefulla). Leken är en förutsättning för all inlärning.

Pedagogerna: Vi har utbildad personal med lång erfarenhet. För oss är det viktigt med stort engagemang och intresse för yrket. Vi söker ständigt nya kunskaper genom fortbildning.

Föräldrasamverkan: Vi har ett föräldraråd med föräldrarådsrepresentanter från alla tre avdelningar.

Kompis-solen använder vi som ett verktyg i vårt arbete.

Kompis-solen

Kompis-solen är vår empati tema. På hela förskolan och över hela läsåret arbetar vi med empati, respekt och hänsyn; vår värdegrund. Vi leker och samtalar fram kompis-regler, hur vi leker som snälla kompisar. Var och en av förskolebarnen lär sig vänta på sin tur, dela med sig, städa efter sig och säga eller "göra" förlåt om någon är ledsen eller sårad. Allt arbete sker i vardagens händelse. Barnen lär sig utifrån sin mognadsnivå och sin personlighet att ta ansvar för sina handlingar och göra egna val. Barnen får bearbeta sina samtal och upplevelser i skapande verksamhet, som ex berättarbilder.

 

Modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Kontakta oss

08-260506

Nyängsvägen 1

167 54 Bromma

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider och Måltider

Öppettider: Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskoleverksamheten tillhandahållas inom ramtiden kl.6.30 – 18.30. Enligt undersökning är behovet på Förskolan Äppelvikstorget i dags datum 14/8 2018 7.30- 17.30.

Frukost serveras kl. 7.30-8.00

Fruktstund kl. 9.30

Lunch kl.11.00

Mellanmål kl. 14.30

Fruktstund kl. 16.30

Vi serverar ekologiskt och kravmärkt.

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum Läs mer

Hösten 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Halloween-disco - Mer information kommer senare Läs mer