Kompis-solen använder vi som ett verktyg i vårt arbete.

Vår värdegrund

Vår förskola arbetar utefter en gemensam värdegrund som har sin grund i Lpfö
98, rev.2010, Förskoleplanen för Stockholms stad och likabehandlingsplanen.


Vi ska i arbetet med barnen utgå ifrån att:

 • barnet möts med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet.
 • barnet får utveckla självständighet.
 • barnet får utveckla sin unika personlighet och kompetens.
 • barnet får lära sig ta ansvar och stå för sina handlingar.
 • barnet får genom lek uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande.
 • barnet ska få sina behov tillgodosedda.
 • vi ska ha genomtänkta metoder.

Vi ska i samarbetet med föräldrarna:

 • verka för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vårt arbete.
 • arbete för att vara ett komplement till hemmet/ vårdnadshavarna.

Detta innebär att vi i vårt arbete:

 • uppmuntrar och bekräftar varje barn, se varje barn utifrån den individ den är.
 • deltar i barnens lek och främjar att vi leker som snälla kompisar.
 • tar tillvara barnets intressen och främjar att barnet får göra egna val.
 • att vi för dialog med barnen där alla är delaktiga, betydelsefulla och blir respekterade för sina åsikter.
 • skapar en miljö där barnen känner trygghet och vågar stå för sina handlingar.
 • ska ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor, djur, natur och kulturer.
 • visar glädje, engagemang och är professionella och alltid ser till barnets bästa.
 • informerar föräldrar om metodiken och aktuellt värdegrundsarbete.
 • aktivt arbetar med kompis-sol temat över hela förskolan och läsåret.
 • är förebilder för barnen och varandra.

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum fredagen Läs mer

Våren 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Alla Hjärtansdag disco 14/2 9-10.30  (utomhus Läs mer