Trollkulan

På Trollkulan lägger vi betydelsefull grund för det livslånga lärandet. Det innebär att lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Särskilt fokus på Trollkulan är språkutveckling, läsning, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa utvecklingsområden utmanas på förskolan och i närmiljön samt genom månadens experiment. 

Barnens medinflytande nyfikenhet och lust att lära och utforska är en självklarhet i vår verksamhet. Lärandet sker i relationen mellan barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön. Alla våra projekt sker i temainriktat arbetssätt.

TrollkulanPersonal

Förskollärare

Jenny

 

Barnskötare

Emelie

Johan 

Telefon

 

08-260506 mobil 072-0018687

Öppettider och Måltider

Öppettider: Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskoleverksamheten tillhandahållas inom ramtiden kl.6.30 – 18.30. Enligt undersökning är behovet på Förskolan Äppelvikstorget i dags datum 14/8 2018 7.30- 17.30.

Frukost serveras kl. 7.30-8.00

Fruktstund kl. 9.30

Lunch kl.11.00

Mellanmål kl. 14.30

Fruktstund kl. 16.30

Vi serverar ekologiskt och kravmärkt.

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum Läs mer

Hösten 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Halloween-disco - Mer information kommer senare Läs mer