Trollkulan

På Trollkulan lägger vi betydelsefull grund för det livslånga lärandet. Det innebär att lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Särskilt fokus på Trollkulan är språkutveckling, läsning, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa utvecklingsområden utmanas på förskolan och i närmiljön samt genom månadens experiment. 

Barnens medinflytande nyfikenhet och lust att lära och utforska är en självklarhet i vår verksamhet. Lärandet sker i relationen mellan barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön. Alla våra projekt sker i temainriktat arbetssätt.

TrollkulanPersonal

Förskollärare

Eva 

 

Barnskötare

Gunilla 

Emelie 

Telefon

 

08-260506 mobil 072-0018687

Öppettider

Öppettider: Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskoleverksamheten tillhandahållas inom ramtiden kl.6.30 – 18.30. Enligt undersökning är behovet på Förskolan Äppelvikstorget i dags datum 1/1 2016 7.30- 17.30.

Vid önskemål serveras frukost mellan 7.30-8.00

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum fredagen Läs mer

Våren 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Alla Hjärtansdag disco 14/2 9-10.30  (utomhus Läs mer